Zioła dla potrzebujących

Nasze zwierzęta domowe pochodzą z adopcji. Na ile możemy, staramy się wspierać te, które na adopcję czekają albo potrzebują pomocy. Fundacji Azyl dla Królików dostarczamy zioła – podstawowy składnik diety uszatych. Na zdjęciu obok widzicie jednego z byłych podopiecznych Azylu – Łasucha. Przystań Ocalenie i Fundację Stworzenia Pana Smolenia również wspieramy ziołami m.in. dla koni. Degu Serwis otrzymuje od nas zioła drobnej frakcji, chętnie zjadane przez koszatniczki.

Okazjonalnie wspieramy też inne organizacje.