Konkurs "Reklama TIVO"!

Powiało u nas nudą, zatem czas rozkręcić towarzystwo! :)

Zaczynamy cykl zabaw dla różnych grup zwierząt. Zadaniem uczestników zabawy jest przedstawienie zalet produktów TIVO w formie reklamy :)

 

Regulamin:

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem zabawy jest firma TIVO.

2. Tematem konkursu jest: 'Reklama TIVO'.

3. Konkurs jest skierowany do użytkowników fanpage 'TIVO Polska'.

4. Konkurs trwa od chwili ogłoszenia do 31 maja br.

 

Udział w konkursie:

1. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie strony TIVO Polska (https://www.facebook.com/TivoPolska) oraz udostępnienie postu konkursowego.

2. Pracę należy wysłać na adres: konkurs@ti-vo.pl

3. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedno zdjęcie konkursowe.

4. Tytuł maila powinien brzmieć ‘Reklama TIVO’, a w treści maila powinny znaleźć się takie informacje jak: imię zwierzaka, imię i nazwisko właściciela oraz dane do wysyłki ewentualnej nagrody (dane wyłącznie na użytek zabawy)

5. Wysyłający prace zrzekają się praw majątkowych do pracy i udzielają licencji firmie TIVO na użytkowanie na wszelkich polach eksploatacji.

6. Prawidłowo sformułowany mail będzie potwierdzony mailem zwrotnym.

7. Realizacja reklamy nie powinna zagrażać zdrowiu zwierzęcia, ani narażać go na niepotrzebny stres.

8. Zabrania się kopiowania zdjęć z Internetu i przedstawiania jako własne.

 

Wybór zwycięzcy:

1. Termin nadsyłania prac określa organizator.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie wyznaczonym na bieżąco przez organizatora, a nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych od daty publikacji wyników.

3. Nagrody wysyłane będą tylko i wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby spoza Polski mogą brać udział w konkursie jedynie w przypadku, kiedy zgodzą się pokryć koszty wysyłki we własnym zakresie.